14.11.2017 – spotkanie partnerów projektu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Celem spotkania było między innymi omówienie stanu prac w zakresie zadań w projekcie. Ustalono podział prac pomiędzy partnerami na kolejnych etapach projektu. Opracowano wykaz produktów końcowych projektu.

 

17.10.2017 – spotkanie zespołu ekspertów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

W trakcie spotkania umówiono między innymi zadania w których będą uczestniczyli eksperci do spraw regulacji prawnych. Ustalono działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu, w tym zakres strony projektowej.

 

11.10.2017 – spotkanie zespołu ekspertów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Celem spotkania było między innymi zapoznanie się zespołu eksperckiego z aktualnym stanem prac w projekcie. Podjęto decyzję o zwrócenie się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wsparcie w procesie zawierania porozumień z gminami uczestniczącymi w projekcie. Ustalono również harmonogram kolejnych działań projektowych.

 

05.10.2017 – spotkanie zespołu ekspertów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W trakcie spotkania ustalono podział prac pomiędzy zespołem eksperckim oraz partnerami.  Członkowie zespołu eksperckiego, zostali zapoznani ze stanem prac w projekcie. Przeanalizowano stan prac nad przygotowywaniem opisów przedmiotów zamówienia, niezbędnych do realizacji następnych działań projektowych, w ramach postępowań przetargowych.

 

27.09.2017 – spotkanie partnerów projektu w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych IPISS

Podczas pierwszego spotkania określono zasady współpracy między partnerami projektu. Omówiono zasady komunikacji, wymieniono dane kontaktowe między osobami odpowiedzialnymi za sprawy administracyjne i finansowe ze strony partnerów projektu.

 

19.09.2017 – spotkanie zespołu ekspertów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Na spotkaniu określono zapotrzebowania na literaturę fachową, niezbędną do realizacji projektu. Zespół ekspercki omówił dotychczas zaproponowany podział miejsc realizacji projektu przez partnerów – UKSW i EKON, czyli województwa, na terenie których wsparciem zostaną objęte osoby niesamodzielne.

 

07.09.2017 – spotkanie zespołu ekspertów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Podczas spotkania zaprezentowano ustalenia Komitetu Sterującego podjęte na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 04.09.2017 r. Szczegółowo omówiono procedurę doboru gmin w podziale na 5 województw uczestniczących w projekcie.

 

04.07.2017 – spotkanie zespołu ekspertów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Spotkanie miało na celu między innymi prezentację członków zespołu eksperckiego w kontekście funkcji w projekcie. Zaprezentowano najważniejsze założenia projektu  oraz wskazano zadania w projekcie i omówiono możliwości oraz sposoby ich realizacji.

 

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach