Zakończenie fazy pilotażowej

Z końcem maja ostatecznie zamknięta zostanie faza pilotażowa Projektu. Podczas niej w kilku województwach wdrażane były opracowane standardy zarówno kształcenia opiekunek i opiekunów, jak i świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki. 

Dzięki superwizji prowadzonej na bieżąco podczas sprawowania opieki oraz ankietom przeprowadzonym wśród wybranych uczestników pilotażu po jego zakończeniu sformułowane zostaną wnioski końcowe. Pozwolą one na ewentualne dopracowanie i uzupełnienie standardów kształcenia i opieki w celu ich profesjonalizacji, zgodnie z założeniami Projektu. 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach