Szkolenie dla przedstawicieli OPS

W dniach 4-5 kwietnia b.r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3, budynki 21 i 24) odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin biorących udział w pilotażowym wdrożeniu standardów usług asystenckich i opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych.

Pierwszego dnia wszystkie zajęcia poprowadzili eksperci z UKSW. Szkolenie rozpoczęło się od wystąpienia dr Aleksandry Syryt, która przedstawiła stan prawny praktyki świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych w Polsce. Następnie dr Marta Luty-Michalak omówiła zagadnienie niesamodzielności jako ryzyko socjalne oraz definiowanie niesamodzielności i osób niesamodzielnych. O tym, jak kształcić opiekunów wspierających starsze osoby niesamodzielne zgodnie z wypracowanymi w ramach projektu standardami opowiedzieli ks. dr hab., prof. UKSW Andrzej Najda oraz dr Agnieszka Regulska. Po przerwie obiadowej dr Martyna Kawińska przedstawiła doświadczenia, rozwiązania i dobre praktyki w innych krajach w zakresie niesamodzielności osób starszych.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od prelekcji Karola Pawlaka ze Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON na temat wypracowanych w ramach projektu standardów świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. Potem nastąpiła prezentacja i omówienie technicznych rozwiązań stosowanych w ramach projektu, takich jak system monitorowania pracy opiekunów, opaski interaktywne, smartfony przez członków zespołu merytorycznego gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów. Na koniec ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba oraz dr Marcin Zarzecki poprowadzili konsultacje, podczas których odbyła się dyskusja oraz znalazło się miejsce na wnioski, uwagi i propozycje. 

 
 
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach