Spotkania opiekunek/opiekunów z superwizorami

Trwa zaplanowana w ramach Projektu superwizja nad opiekunkami/opiekunami starszych osób niesamodzielnych w nadzorowanych przez zespół projektowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego województwach podkarpackim, śląskim i wielkopolskim.

Superwizja jest budowaniem efektywnej relacji interpersonalnej, transakcją interpersonalną, w której z założenia bardziej doświadczony i kompetentny superwizor wspiera opiekunkę/opiekuna i poprzez to zapewnia lepszą jakość świadczonej usługi opiekuńczej. W procesie superwizji wykorzystuje się funkcje organizacyjną/administracyjną (władza i autorytet), profesjonalną/edukacyjną (wymiana informacji i idei) oraz emocjonalną/wspierającą (ekspresja uczuć). Superwizor monitoruje jakość wykonywanej pracy przekazując superwizowanym profesjonalne wartości, wiedzę i umiejętności oraz dostarczając im emocjonalnego wsparcia.

Spotkania superwizowanych z superwizorami obywają się lokalnie w specjalnie przygotowanych do tego celu salach. Mają zarówno charakter grupowy, jak i indywidualny.

 

Źródło obrazka: Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach