13.03.2019 - spotkanie zespołu eksperckiego UKSW

Dnia 13 marca b.r. odbyło się cykliczne spotkanie zespołu eksperckiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod przewodnictwem kierownika projektu, ks. prof. dr hab. Sławomira Zaręby.

Omówione zostały kwestie związane z aktualnym stanem zaawansowania prac projektowych. Szczególną uwagę zwrócono na przeprowadzane aktualnie superwizje dla opiekunek i opiekunów starszych osób niesamodzielnych, biorących udział w pilotażowym wdrożeniu opracowanych standardów usług asystenckich i opiekuńczych. Ponadto przedyskutowano również zagadnienia wiążące się ze zbliżającymi się spotkaniem szkoleniowo-konsultacyjnym skierowanymi do przedstawicieli gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej biorących udział w Projekcie, które mają odbyć się w dniach 4 – 5 kwietnia. Uzgodniono wprowadzony w związku z tym podział zadań pomiędzy ekspertów.

Na końcu spotkania podsumowano aktualne zadania i omówiono plan działań na najbliższy czas.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach