Szkolenie dla pracowników OPS

W dniach 4 - 5 kwietnia b.r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej zorganizowane w ramach Projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”.

Szkolenie skierowane będzie ono do pracowników gmin zaangażowanych w realizację Projektu, w ktorych uruchomione zostało pilotażowe świadczenie opieki. Obejmować będzie problematykę wypracowanych standardów usług asystenckich i opiekuńczych. Przewidziano udział dwóch przedstawicieli z z każdego Ośrodka Pomocy Społecznej z gmin uczestniczących w Projekcie. Wszelkie koszty związane z transportem, noclegiem i wyżywieniem uczestników pokryje Organizator szkolenia.

Główny cel szkolenia to zapoznanie przedstawicieli wspołpracujących zarówno z UKSW, jak i partnerami z EKON, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z nowymi, opracowanymi na poprzednim etapie działań projektowych standardami, których przeznaczeniem - zgodnie z założeniami - jest doprowadzenie do optymalnego poziomu profesjonalizacji usług asystenckich i opiekuńczych. Zdobyta w ten sposób wiedzia pozwoli im nie tylko na właściwe postępowanie podczas pilotażu, ale również zaprocentuje na przyszłość, ze względu na aktualność problematyki opieki nad starszymi osobami niesamodzielnymi tak obecnie, jak i - w większym jeszcze stopniu - w najbliższych latach. Ponadto, spotkanie osób zaangażowanych w realizację Projektu na szczeblu oddolnym z obszaru kilku województw oraz nawiązanie przez nie kontaktów może zaowocować cenną wymianą doświadczeń, pozytywnie wpływającą na realizację zadań wyznaczonych w Projekcie. 

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach