30.01.2019 - spotkanie zespołu eksperckiego UKSW

Dnia 30 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod przewodnictwem kierownika projektu, ks. prof. dr hab. Sławomira Zaręby.

Omówiono bieżące sprawy, związane z aktualnym stanem prac w ramach projektu. Przedstawiciel koordynujących pilotażowe wdrożenie zgodnej z wypracowanymi standardami opieki nad starszymi osobami niesamodzielnymi przedstawił częściowy raport z jej przebiegu. Tak jak zakładano, ze względu na specyfikę tej grupy wiekowej, następuję pewna fluktuacja w gronie uczestników pilotażu. Zmiany osobowe utrzymują się na poziomie do 5%. Główne ich przyczyny to rezygnacja czy wyjazd opiekunki/opiekuna bądź też śmierć osoby niesamodzielnej. Zdecydowana większość opiekunek/opiekunek zdołała już w wysokim stopniu przyswoić sobie obsługę systemu informatycznego służącego do opieki i teleopieki nad osobami niesamodzielnymi. Natomiast wciąż około 15-20% spośród opiekunek/opiekunów dzwoni dość regularnie, zgłaszając problemy w tym zakresie. 

Podniesiono także pomniejsze kwestie dotyczące realizacji projektu, spotkanie zakończyło podsumowanie poruszonych zagadnień i zarysowanie harmonogramu dalszych działań w najbliższych tygodniach, aż do następnego zaplanowanego spotkania zespołu eksperckiego UKSW.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach