System monitorujący pracę opiekunów i opiekunek

Podczas pilotażowego świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych do głównych zadań gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów należy monitorowanie pracy opiekunek i opiekunów za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Zgodnie z założeniami Projektu wdrożony został ustandaryzowany tryb zdalnego nadzoru nad codziennymi czynnościami opiekunek i opiekunów. Specjalna aplikacja mobilna zainstalowana na ich służbowych telefonach umożliwia planowanie oraz monitorowanie na bieżąco opieki świadczonej na rzecz starszych osób niesamodzielnych według przyjętego harmonogramu. Opiekunki i opiekunowie logują się do systemu za pomocą spersonalizowanych interaktywnych nalepek (na zdjęciu). 

Użycie nowoczesnych technologii dla potrzeb profesjonalizacji usług asystenckich i opiekuńczych jest jednym z celów Projektu. Warto podkreślić, że istotnym aspektem wprowadzenia tego typu rozwiązań będzie zarazem otwarcie możliwości wyrównania szans w dostępie do ułatwiających pracę narzędzi opiekunkom i opiekunom narażonym na wykluczenie cyfrowe, szczególnie ze względu na wiek bądź miejsce zamieszkania. Dzięki gminnym specjalistom koordynującym działanie systemu oraz udzielającym niezbędnych niekiedy wskazówek jego użytkownikom, nabywają oni przydatne umiejętności w zakresie obsługi wspomnianych wyżej urządzeń. W wyniku tego przeszkolone uprzednio osoby biorące udział w pilotażowym uruchomieniu ustandaryzowanej opieki łatwiej mogą wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. To z kolei poskutkuje podniesieniem kwalifikacji zawodowych opiekunek i opiekunek, korzystnym z punktu widzenia ich wartości na rynku pracy.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach