Monitorowanie i wsparcie pracy opiekunów osób niesamodzielnych

Trwa pilotażowe wdrażanie standardów usług asystenckich i opiekuńczych, które zostały opracowane na poprzednich etapach realizacji projektu.

Opiekunki i opiekunowie zajmujący się osobami starszymi niesamodzielnymi w terenie (województwa podkarpackie, śląskie i wielkopolskie) mogą liczyć na wsparcie gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów. Służą oni przede wszystkim radą i pomocą w zakresie obsługi i korzystania z systemów teleinformatycznych (teleopieka), monitorujących pracę osób świadczących usługi. Zgodnie z przewidywaniami, opartymi o badania rynku pracy pod kątem zawodu opiekuna/opiekunki niesamodzielnych seniorów, znaczną część tej grupy stanowią osoby w przedziale wiekowym 50+, częściej narażone na tzw. wykluczenie cyfrowe i niejednokrotnie mające pewne trudności z przyswojeniem sobie mechanizmu działania urządzeń przeznaczonych do zdalnego nadzorowania ich pracy oraz teleopieki. 

Doświadczenia zdobyte dzięki współpracy projektowego zespołu gminnych specjalistów z opiekunami i opiekunkami stanowią ważny materiał empiryczny, pomocny przy końcowym opracowaniu wniosków, a co za tym idzie uzupełnieniu standardów opieki.

na zdj. jedna z miejscowości, w których świadczona jest opieka (woj. śląskie)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach