Partnerzy

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

ul. Bellottiego 3B, 01–022 Warszawa

Instytut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy pracy i polityki społecznej w sposób interdyscyplinarny. Kierunki prac badawczych są dostosowane do bieżących potrzeb polityki społeczno-gospodarczej kraju.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od lat znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych uczelni publicznych w Polsce.Uczelnia prowadzi badania naukowe, zapewnia dostęp do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim, którzy mają do tego prawo, upowszechnia i udostępnia wiedzę, kształci kadry naukowe, wykonuje ekspertyzy naukowe na użytek instytucji zewnętrznych, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi, władzami publicznymi szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego, instytucjami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju.  W partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON prowadzi działania projektowe.

 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa

EKON jest przedsiębiorstwem społecznym, którego celem jest aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, tak w sektorze związanym z ochroną środowiska jak i na otwartym rynku pracy.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach