System monitorujący pracę opiekunów i opiekunek

Podczas pilotażowego świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych do głównych zadań gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów należy monitorowanie pracy opiekunek i opiekunów za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Monitorowanie i wsparcie pracy opiekunów osób niesamodzielnych

Trwa pilotażowe wdrażanie standardów usług asystenckich i opiekuńczych, które zostały opracowane na poprzednich etapach realizacji projektu.

02.01.2019 - spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia EKON

Dnia 2 stycznia 2019 r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli zespołu Gminnych Specjalistów ds. Wdrażanie Standardów z ramienia UKSW oraz Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON w siedzibie partnera w Warszawie przy ul. Mortkowicza 5. 

Numer tematyczny kwartalnika "Studia nad Rodziną"

W ramach projektu opracowano specjalny, dodatkowy zeszyt kwartalnika „Studia nad Rodziną” (nr 5/2018, rocznik XXII), afiliowanego przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW i wydawanego we współpracy z Wydawnictwem UKSW. Został on poświęcony w całości problematyce związanej z realizacją zadań projektowych – profesjonalizacji usług asystenckich i opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych, obowiązującym i proponowanym rozwiązaniom prawnym, uwarunkowaniom demograficznym, standardom usług oraz kształcenia opiekunów/opiekunek na tle europejskim.

04.12.18 - spotkanie ws. platformy e-learningowej

Dnia 4 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie członków zespołu projektowego UKSW na czele z kierownikiem ks. prof. Sławomirem Zarębą oraz przedstawicieli partnera ze Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON z wykonawcą platformy e-learningowej, a także specjalistami z działu IT UKSW.

Platforma e-learningowa zgodnie z założeniami projektu służyć ma uczestnikom szkoleń, a następnie pilotażu wdrożenia usług asystenckich i opiekuńczych – opiekunom/opiekunkom osób starszych niesamodzielnych.

Pilotażowe wdrożenie standardów usług asystenckich i opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych w gminach objętych projektem

Ruszyło pilotażowe wdrożenie standardów usług opiekuńczych i asystenckich, w tym teleopieki. Przeszkoleni w ramach projektu opiekunowie i opiekunki przez 6 miesięcy będą świadczyć opiekę wybranym starszym osobom niesamodzielnym, które mieszkają na terenach gmin uczestniczących w projekcie, w województwach śląskim, podkarpackim oraz wielkopolskim. Wśród osób objętych opieką znajdują się seniorzy reprezentujący wszystkie trzy przyjęte i opisane poprzez szczegółowe kryteria podczas wcześniejszych faz projektu stopnie niesamodzielności:

15.11.2018 - spotkanie zespołu eksperckiego UKSW

Dnia 15 listopada 2018 r. odbyło się cykliczne spotkanie zespołu projektowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod przewodnictwem kierownika projektu, ks. prof. dr hab. Sławomira Zaręby.

Podsumowanie szkoleń

Uczestnicy szkolenia

 Wraz z końcem października zakończył się przeprowadzony w ramach projektu cykl szkoleń przeznaczonych dla opiekunów i opiekunek starszych osób niesamodzielnych. Pochodzący z trzech województw nadzorowanych przez zespół projektowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego uczestnicy kursu wezmą następnie udział w kolejnej fazie projektu – pilotażowym wdrożeniu opracowanych standardów opieki poprzez bezpośrednie świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich dla starszych osób niesamodzielnych.

Materiały szkoleniowe

W ramach prowadzonych szkoleń dla opiekunek i opiekunów, którzy będą świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze dla starszych osób niesamodzielnych w ramach projektu zostały przygotowane także materiały szkoleniowe. Materiały zawierają niezbędną wiedzę merytoryczną, którą uczestnicy mogli zdobyć podczas szkolenia ale także, materiały posłużą im jako pomoc przy sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Za przygotowanie materiałów w obszarze „Rozwiązywanie sytuacji problemowych w interakcji z podopiecznym w module I.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017
Informacja o ciasteczkach